४२ नामवंत संत साहित्याच्या अभ्यासकांचे संत तुकारामांची सर्वांगीण ओळख करून देणारे अभ्यासपूर्ण लेख.

जगदगुरू श्री संत तुकाराम महाराज स्मारक ग्रंथ
संपादक :- ॲड. शैलजा मोळक
प्रस्तावना:- डॅा. सदानंद मोरे
प्रकाशन :- शिवस्पर्श प्रकाशन पुणे
किंमत :- ₹ ४००/-
(सचित्र रंगीत पाने २८)

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “तुकाराम ग्रंथ (Tukaram Granth)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *